Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
життя як джерело музичного мистецтва;
виражальні та зображальні можливості музики;
спільні та відмінні риси між мовою і музикою;
спостерігає:
настрій та характер музичного твору;
розуміє:
різницю між виражальними та зображальними можливостями музики;
зміст музичних творів, які звучали у класі;
користується:
необхідною музичною термінологією;
пояснює:
своє враження від музики;
порівнює (за допомогою вчителя/вчительки):
музичні твори, знаходить в них спільне і відмінне;
уміє: визначати емоційний зміст музичних творів, висловлювати свої враження від них;
виразно виконувати пісні;
оцінювати спів власний та однокласників/однокласниць;
виражати характер і настрій музики у пластичних рухах;
дотримується правил:
поведінки у класі;
слухання музики, співу;
елементарного музикування.