Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
особливості музичної мови, її елементи;
роль та значення мелодії і супроводу в музичних творах;
зв’язок між мелодією і характером музики;
порівнює:
мову музичних творів, знаходить у ній спільне і відмінне;
висловлює:
власне ставлення до змісту музичних творів;
розуміє:
залежність емоційного змісту музики від музичної мови;
роль і значення основних засобів музичної виразності: мелодії, супроводу, ритму;
вміє:
розрізняти окремі елементи музичної мови;
виявляти пісенність, танцювальність, маршовість в інструментальних творах;
оцінювати спів власний та однокласників/однокласниць;
виразно виконує:
пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі.