Зміст навчального матеріалу

Музична мова як виразник образного змісту творів різних жанрів. Зв’язок музики з іншими видами мистецтва. Дитяча опера. Втілення характерів казкових персонажів у творах різних жанрів. Основні поняття і терміни: п’єса, ансамбль, хор, опера, інструментальний концерт, мюзикл.


Зміст розділу: