Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
пісенність, танцювальність і маршовість як властивості музики;
пісенність як особливість музики, не обов’язково призначеної для співу;
танцювальність як особливість музики, не обов’язково призначеної для танців;
маршовість як особливість музики, під яку не обов’язково крокувати;
вміє:
диференціювати звуковий потік, виділяти у творах елементи пісенності, танцювальності й маршовості; оцінювати спів власний та однокласників;
порівнює:
жанрові ознаки музичних творів, знаходить у них спільнейі відмінне;
називає:
музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів/авторок;
висловлює:
власне ставлення до змісту музичних творів;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується:
музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі;
слухання музики, співу.