Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
спільність розмовної і музичної мов;
музичну інтонацію як основу музики;
ритмічні інтонації;
вплив тембру на яскравість інтонації;
порівнює:
запитальні, стверджувальні, окличні інтонації, інтонацію скоромовки в мові та музиці;
вміє:
виявляти характерні інтонації;
оцінювати спів власний та однокласників/однокласниць;
називає:
музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
висловлює:
власне ставлення до змісту музичних творів;
виразно виконує:
пісні, дотримуючись основних правил співу;
роль у пісні-грі;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі;
слухання музики, співу.