Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
музику як мистецтво, що не існує без розвитку;
прийоми розвитку музики;
сюжетний розвиток;
інтонаційно-мелодичний розвиток;
варіаційний розвиток;
жанровий розвиток;
ладовий розвиток;
прийоми симфонічного розвитку;
порівнює:
різні прийоми розвитку музики;
називає:
музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів/авторок;
висловлює:
власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє:
оцінювати спів власний та однокласників/однокласниць;
виразно виконує:
пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується: музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі;
слухання музики, співу.