Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
музичну форму, контраст.
рондо і варіації;
куплетну форму;
називає:
музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів/авторок;
обґрунтовує:
форму музичного твору;
висловлює:
власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє:
оцінювати спів власний та однокласників/однокласниць;
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується:
музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі;
слухання музики, співу.