Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
джерела і традиції української народної музичної творчості;
найхарактерніші риси української народної музики;
спільне й відмінне в народній та професійній творчості;
колискові пісні й дитячий фольклор;
календарно-обрядові пісні;
троїсті музики як тип інструментального ансамблю;
жартівливі й жартівливо-танцювальні пісні, коломийки;
історичні та ліричні пісні;
українську народу думу;
називає:
музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів/авторок;
порівнює:
сучасні, народні й професійні пісні;
обґрунтовує:
належність пісні до народної, професійної або професійної в народному дусі;
висловлює:
власне ставлення до змісту музичних творів;
вміє: оцінювати спів власний та однокласників/однокласниць;
виразно виконує:
пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується:
музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі;
слухання музики, співу.