Державні вимоги до навчальних досягнень учня/учениці

Учень/учениця має уявлення про:
народну музику і композиторські твори різних народів;
календарно-обрядові пісні різних народів;
називає:
музичні твори, що звучали у класі, та їх авторів;
порівнює:
пісні різних народів на спільну тематику або сюжети;
висловлює:
власне ставлення до народної музики різних народів;
вміє:
оцінювати спів власний та однокласників;
Створювати темброво-ритмічний супровід до класичних, сучасних та народних творів, танців, створення театралізацій.
виразно виконує: пісні, дотримуючись основних правил співу;
користується:
музичною термінологією (у межах програмового матеріалу);
дотримується правил:
поведінки у класі, на концерті, в театрі;
слухання музики, співу.